Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Rekonstrukce sportoviště U Plátenice, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 14.05.2018 10:00
"Obnova sportoviště v parku Sacre Coeur a obnova dětského hřiště M, Barrandov"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2018 10.05.2018 10:00
"MŠ Praha 5 - Motol, Kudrnova 235 - odvětrání sociálních zařízení a šaten, dílčí oprava podlah"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 09.05.2018 10:00
"ŽŠ Waldorfská, Butovická 9/228, obj. Mezi Rolemi 2/647, rekonstrukce víceúčelového hřiště vč. sanace opěrné zdi"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 09.05.2018 10:00
"Pokládka podlahové krytiny určené pro společné prostory budovy Štefánikova 13,15, ÚMČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 10.05.2018 10:00
"MŠ Na Palatou, obj. Pod Lipkami, Praha 5 - Smíchov - nástavba na hospodářském pavilonu, dokončení výměny oken se zateplením střechy a fasád UP - PD"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 09.05.2018 10:00
"ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5 - Hlubočepy - dopravní řeěení"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 07.05.2018 10:00
"Oprava volných bytových jednotek v domě č. p. 442 k. ú. Košíře"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 19.04.2018 10:00
"Zubatého 330/10 - výměna hlavního domovního vedení a hlavního domovního rozvaděče a elektroměrových skříní v jednotlivých patrech a výmalba společných prostor"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 17.04.2018 10:00
"Vyhotovení projektové dokumentace k revitalizaci parku Klamovka, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2018 16.04.2018 10:00
"MŠ Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 40/90 - generální oprava fasády"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2018 17.04.2018 10:00
"Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolských zařízeních a vybraných objektech CSOP MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2018 12.04.2018 10:00
"Na Skalce 1047/1 - oprava volné bytové jednotky č. 9/2"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2018 12.04.2018 10:00
"Oprava volných bytových jednotek č. 4, 6 a 10 v domě Staropramenná 547/9"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2018 12.04.2018 10:00
"Parková cesta PARK KLAMOVKA - VĚTEV B"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2018 03.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016