Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Veřejné hřiště pro psy v parku Mrázovka, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 21.06.2018 10:00
"Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775 – dokončení díla"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2018 19.06.2018 10:00
"Švédská 107/39 - oprava volných bytových jednotek č. 2, 13 a 17"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2018 14.06.2018 10:00
Antigraffiti program MČ Praha 5
nadlimitní Zadáno 05.06.2018 10.07.2018 11:00
"Dodávka 20 ks nových PC včetně monitorů a 14 ks nových notebooků"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2018 07.06.2018 10:00
"Příprava stavební dokumentace pro podání a realizaci projektu PIAC 5 v Ženských domovech"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2018 28.05.2018 10:00
"Rekonstrukce sportoviště U Plátenice, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2018 14.05.2018 10:00
"Obnova sportoviště v parku Sacre Coeur a obnova dětského hřiště M, Barrandov"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2018 10.05.2018 10:00
"MŠ Praha 5 - Motol, Kudrnova 235 - odvětrání sociálních zařízení a šaten, dílčí oprava podlah"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 09.05.2018 10:00
"ŽŠ Waldorfská, Butovická 9/228, obj. Mezi Rolemi 2/647, rekonstrukce víceúčelového hřiště vč. sanace opěrné zdi"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 09.05.2018 10:00
"Pokládka podlahové krytiny určené pro společné prostory budovy Štefánikova 13,15, ÚMČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 10.05.2018 10:00
"MŠ Na Palatou, obj. Pod Lipkami, Praha 5 - Smíchov - nástavba na hospodářském pavilonu, dokončení výměny oken se zateplením střechy a fasád UP - PD"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2018 09.05.2018 10:00
"ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5 - Hlubočepy - dopravní řeěení"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2018 07.05.2018 10:00
"Oprava volných bytových jednotek v domě č. p. 442 k. ú. Košíře"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 19.04.2018 10:00
"Zubatého 330/10 - výměna hlavního domovního vedení a hlavního domovního rozvaděče a elektroměrových skříní v jednotlivých patrech a výmalba společných prostor"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 17.04.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016