Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Stavební úpravy v přízemí objektu radnice MČ Praha 5, Štefánikova 13,15, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2018 19.03.2018 10:00
"Obnova vozového parku ÚMČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2018 12.03.2018 10:00
"Zpracování analýzy připravenosti ÚMČ Praha 5 na nařízení GDPR, návrh implementačních opatření, školení a výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2018 02.03.2018 10:00
"Správa objektů pro MČ PRAHA 5"
podlimitní Zadáno 22.02.2018 22.03.2018 10:00
"Oprava dvorní fasády a uliční fasády, ZTI a další služby pro potřeby ÚMČ Praha 5 - projektová dokumentace"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018 28.02.2018 10:00
"Zpracování technických podmínek pro VZ - Bydlení pro seniory v domě s pečovatelskou službou"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2018 12.02.2018 10:00
"Poradenské, konzultační a administrativní služby v oblasti Smart city a dotačních programů"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2018 08.02.2018 10:00
"Příprava žádostí o dotace dle podmínek výzvy Operačního programu Praha - pól růstu č. 37"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2018 25.01.2018 10:00
"Služby soudního znalce poskytované v souvislosti s prodejem a nákupem nemovitého majetku MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 24.01.2018 10:00
"Bydlení pro seniory v Hlubočepech"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 18.01.2018 10:00
"Urbanisticko - krajinářská studie Vidoule"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2017 05.01.2018 10:00
Pronájem 2 kombinovaných pracovišť CDBP (včetně fotokabin)
podlimitní Zadáno 15.12.2017 21.12.2017 10:00
"PRAHA 5 – REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ OKROUHLÍK"
podlimitní Zadáno 15.12.2017 11.01.2018 10:00
"Obnova vyvolávacího systému"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2017 04.01.2018 10:00
"Mobilní aplikace - Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2017 15.12.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016