Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Zajištění školních zájezdů"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 16.11.2017 10:00
"Školní zahrady"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 13.11.2017 10:00
"Oprava volné nebytové jednotky pro potřeby CSOP v domě 14. října 802/11"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 13.11.2017 10:00
"Výběr administrátora architektonické soutěže na novou veřejnou ZŠ v území Smíchov City"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2017 09.11.2017 10:00
"Dům s pečovatelskou službou Zubatého 330/10 - Přestavba suterénních prostor a řešení vlhkosti a odvětrání"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2017 08.11.2017 10:00
"Oprava volné bytové jednotky Štefánikova 259/21"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2017 08.11.2017 10:00
"Výměna rozvodů ZTI vč. zařizovacích předmětů v bytech, výměna rozvodů plynu a prvomontáž vodoměrů v domě Staropramenná 547/9"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 08.11.2017 10:00
"Kvantitativní a kvalitativní rozbor vstupních dat z oblasti podnikatelského prostředí na území MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2017 06.11.2017 10:00
"Výstavba kontejnerového pavilonu MŠ, Praha 5 - PD"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2017 06.11.2017 10:00
"Zubatého 330/10 - nátěr střechy, oprava klempířských prvků a konstrukce pavlačí ve dvorní části"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2017 06.11.2017 10:00
"Celková oprava volného bytu č. 11 v domě Švédská 107/39"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.10.2017 27.10.2017 10:00
,,Křižovatka ulic Plzeňská x Musílkova, Praha 5 - Košíře"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 26.10.2017 10:00
"Motolské údolí, Plzeňská - Motol"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 26.10.2017 10:00
"Rekonstrukce společných prostor domu Na Zlíchově 241/7, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 26.10.2017 10:00
"Stavební úpravy v přízemí objektu radnice MČ Praha 5, Štefánikova 13,15, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.10.2017 26.10.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016