Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace bezpečnostních opatření na vybraných předškolských zařízeních, komunitního centra a jeslí Městské části Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 19.06.2017 00:00
"ZŠ a MŠ Radlická 140/115, Praha 5 - Radlice - rekonstrukce sociálního zařízení - realizace"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 15.06.2017 10:00
"ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 - Hlubočepy - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. odstranění závad z výzvy OSI - 3. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 09.06.2017 10:00
"MŠ Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 40/90 - oprava fasády, repase oken - realizace"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 15.06.2017 10:00
"Provádění zákonných revizí, , servisu a instalací slaboproudých bezpečnostních systémů v budovách úřadu MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2017 08.06.2017 10:00
Stavební úpravy sportovního areálu FZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, Praha 5 - Hlubočepy, V Remízku 919/7
podlimitní Zadáno 29.05.2017 15.06.2017 13:00
Rekonstrukce objektu č.p. 886/4 ul. Záhorského
podlimitní Zadáno 29.05.2017 15.06.2017 10:00
"ZŠ Waldorfská, Butovická 9/228 - oprava podlah ve třech učebnách v 1. NP"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2017 06.06.2017 10:00
ZŠ Weberova, obj. Weberova 1090/1, Praha 5 - Košíře - pokračování rekonstrukce fasád (pavilon E)
podlimitní Zadáno 29.05.2017 15.06.2017 11:30
"Bydlení pro seniory, Praha 5 - Hlubočepy - novostavba na pozemku k.ú. Hlubočepy, p.č. 149/4, včetně návrhu dopravy v klidu"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 25.05.2017 10:00
"Oprava asfaltového chodníku v parku Klamovka na Praze 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 29.05.2017 10:00
"Rekonstrukce dětského sportoviště Pechlátova na Praze 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 29.05.2017 10:00
"Nákup záložního zdroje napájení pro infrastrukturní technologie MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 18.05.2017 10:00
"Zpracování strategického dokumentu "Plán rozvoje MČ Praha 5" pro období 2017-2022"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 23.05.2017 10:00
"Oprava vertikální výtahové plošiny v prostoru Městské knihovny v domě nám. 14. října 83/15"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 09.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016