Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Oprava asfaltového chodníku v parku Klamovka na Praze 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 29.05.2017 10:00
"Rekonstrukce dětského sportoviště Pechlátova na Praze 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2017 29.05.2017 10:00
"Nákup záložního zdroje napájení pro infrastrukturní technologie MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 18.05.2017 10:00
"Zpracování strategického dokumentu "Plán rozvoje MČ Praha 5" pro období 2017-2022"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2017 23.05.2017 10:00
"Oprava vertikální výtahové plošiny v prostoru Městské knihovny v domě nám. 14. října 83/15"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 09.05.2017 10:00
"ZŠ a MŠ Barrandov I, obj. Chaplinovo nám. 615/1, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce dopravního hřiště vč. rekonstrukce 2 hřišť a vybudování venkovní učebny - projektová dokumentace"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2017 09.05.2017 10:00
"ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007 - oprava zahradní opěrné zdi a vytvoření přístupu na hřiště - realizace"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2017 02.05.2017 10:00
"Expertní poradenské služby v oblasti neinvestičních EU dotací, včetně zprostředkování spolupráce v rámci mezinárodních projektových konsorcií"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2017 28.04.2017 09:00
Zpeněžení nemovitého majetku MČ Praha 5 s využitím elektronických nástrojů
nadlimitní Zadáno 19.04.2017 24.08.2017 10:00
"Výběr administrátora projektů Městské části Praha 5, který bude využívat možnosti čerpání evropských finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí v období 2014 - 2020"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2017 19.04.2017 10:00
"Příprava studie projektu inovačního centra v rámci OP Praha pól růstu do výzvy č. 26"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2017 19.04.2017 10:00
"Rámcová dohoda na provizorní zajištění úklidu a údržby zeleně na Praze 5"
nadlimitní Zadáno 10.04.2017 12.04.2017 09:00
"Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 04.05.2017 10:00
"Přezkoumání hospodaření městské části Praha 5 za roky 2017 - 2020"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.04.2017 13.04.2017 10:00
"Soubor energeticky úsporných opatření na ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2017 22.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016