Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 1497, k.ú. Košíře"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2014 11.11.2014 11:00
"Odstranění starých ekologických zátěží na pozemku 386/5, k.ú. Motol"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2014 11.11.2014 11:00
"Revitalizace pěších zón na Barrandově-průchod na Trnkovo náměstí"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2014 07.10.2014 10:00
"Dětský ostrov - Praha 5, sportovně relaxační areál - dodávka herních prvků"
podlimitní Zadáno 22.09.2014 16.10.2014 10:55
"Oprava schodiště v parku Santoška"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2014 03.10.2014 10:00
"Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro Zdravotnické zařízení Kartouzská, Kartouzská 204/6, Praha 5-Smíchov: oprava komunikací, chodníků, zpevněných ploch a fasád v celém areálu; pavilony A, B, D, E."
VZ malého rozsahu Zadáno 18.09.2014 01.10.2014 10:00
"Rekonstrukce dětského hřiště v parku Santoška na pozemku parc. č. 2084/1, k.ú. Smíchov"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2014 25.09.2014 10:00
"Provedení potřebných průzkumů, vypracování návrhu záchrany a konzervace vybraných domů a vypracování projektu pro rekonstrukci inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka"
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2014 25.09.2014 10:00
Zajištění 30 přenosů přímého audiovizuálního jednání ZM4 Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.09.2014 11.09.2014 00:00
Zajištění staticky pevné a bezpečné stropní a podlahové konstrukce v budově ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15, Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.09.2014 08.09.2014 00:00
"Poliklinika Kartouzská, pavilon A,B,D - dílčí úpravy objektů"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2014 05.09.2014 10:00
MŠ Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629/4 - výměna oken v suterénu, vybudování herny v suterénu a areálové komunikace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2014 25.08.2014 00:00
Plzeňská 2076/174, Praha 5 - Smíchov, zateplení domu a rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2014 25.08.2014 00:00
Snížení energetické náročnosti MŠ Kurandové
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.08.2014 22.08.2014 00:00
"Rekonstrukce sportoviště na pozemku parc. č. 764/227, k.ú. Jinonice, obec Praha, ul. Bochovská"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2014 02.09.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016