Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Záložního datového propojení objektů Úřadu městské části Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2013 12.12.2013 00:00
Vypracování projektové dokumentace pro revitalizaci Dětského ostrova
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2013 11.12.2013 00:00
Objednávka na zajištění datového připojení ÚMČ Praha 5 a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.12.2013 10.12.2013 00:00
Právní služby pro oddělení pohledávek Odboru servisních služeb ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.12.2013 10.12.2013 00:00
Dodávka automobilu Škoda, Superb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2013 09.12.2013 00:00
Právní služby a právní poradenství pro právní oddělení Odboru servisních služeb ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.12.2013 09.12.2013 00:00
Mechanické zabezpečení infrastrukturních technologií v technologických místnostech ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2013 05.12.2013 00:00
Zajištění hardwarového prostředí pro provoz internetových a intranetových aplikací ve vlastní infrastruktuře provozované v prostředí Městské části Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.12.2013 05.12.2013 00:00
ZATEPLENÍ BUDOVY ZŠ NEPOMUCKÁ, NEPOMUCKÁ 139/1, PRAHA 5 - KOŠÍŘE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2013 19.12.2013 10:00
ZATEPLENÍ BUDOVY ZŠ TYRŠOVA, U TYRŠOVY ŠKOLY 430/1, PRAHA 5 - JINONICE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2013 19.12.2013 10:00
Stavební úpravy sociálních zařízení, dům Armády spásy - Lidická 18, 150 00 Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.12.2013 03.12.2013 00:00
Vypracování studie využitelnosti tzv. Motolské skládky, Praha 5 a zpracování projektu Cyklopark Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2013 29.11.2013 00:00
Chodníkový program v rámci Městské části Praha 5 - obnova poškozených živičných a dlážděných povrchů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2013 27.11.2013 00:00
ZŠ Waldorfská, Butovická 9/228, stavební úpravy objektu čp. 636 v ul. Mezi rolemi 4, parc. č. 1032/7 k.ú. Jinonice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.11.2013 27.11.2013 00:00
Aktualizace a konsolidace zavedeného systému řízení bezpečnosti informací v rozsahu standardu ISO/IEC 27001 (ISMS), včetně posouzení současného stavu ochrany osobních údajů v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.11.2013 22.11.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016