Veřejná zakázka: Technický dozor nad prováděním staveb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 717
Systémové číslo: P19V00000045
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-026000
Datum zahájení: 26.07.2019
Nabídku podat do: 27.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technický dozor nad prováděním staveb
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření rámcové dohody podle § 131 a násl. ZZVZ („Rámcová dohoda“) mezi zadavatelem a vybranými dodavateli, jejímž předmětem bude zajištění výkonu technického dozoru stavebníka včetně související technické pomoci v průběhu realizace a po dokončení plánovaných stavebních projektů zadavatele. Rámcová dohoda bude uzavřena s 5 účastníky zadávacího řízení, jejichž nabídky budou v zadávacím řízení vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější, a to na dobu 48 měsíců. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách zadavatele včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky