Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Mlékárna - Buďánka"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2016 10.03.2016 10:00
"Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12, Praha 5 - Smíchov, zajištění přípravných podkladů pro zadání architektonické studie a projektové dokumentace"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2016 03.03.2016 10:00
"Poskytování tiskových služeb pro městskou část Praha 5 s možností dobrovolného připojení jí zřizovaných organizací"
nadlimitní Zadáno 19.02.2016 07.04.2016 10:00
"Výdejna parkovacích karet pro MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2016 26.02.2016 12:00
Administrace veřejných zakázek a poradenství pro ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2016 25.02.2016 15:00
"Dětské hřiště, DĚTSKÝ OSTROV - obnova a rozšíření"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2016 24.02.2016 10:00
"Nákup licencí pro MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2016 17.02.2016 10:00
"Ostraha rizikových míst v lokalitě sídliště Barrandov a dalších vybraných lokalit"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2016 12.02.2016 10:00
"Realizace bezpečnostních opatření v objektech základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016 24.03.2016 10:00
"Archiv, nám. 14. října 4 - spisovna OSI"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 05.02.2016 10:00
"ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem 463/21, Praha 5 - Hlubočepy - úpravy pro umístění tříd ZŠ vč. odstranění závad z výzvy OSI - 2. etapa - projektová dokumentace"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2016 02.02.2016 10:00
"ŽŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém školském objektu - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2016 25.01.2016 10:00
"Pořizování licencí k produktům Microsoft"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.01.2016 11.01.2016 10:00
"Dopravní řešení Na Konvářce 150 00 Praha 5, parc. číslo 789/3, 789/9, 4943/1 k.ú. 727024 Smíchov"
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2016 11.01.2016 10:00
"Grafická výroba a nákup inzerce časopisu Pětka pro vás"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2015 15.12.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016