Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Poskytování právních služeb a právního poradenství v oblasti nakládání s movitým i nemovitým majetkem MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 15.04.2015 12:00
"Poskytování právních služeb a právního poradenství v oblasti správy a vymáhání pohledávek a dalších souvisejících nároků Městské části Praha 5, včetně zastupování Městské části Praha 5 v soudních a jiných řízeních týkajících se této oblasti"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2015 15.04.2015 12:00
"Ženské domovy, Radlická 2000/3, Praha 5 - Smíchov: celková oprava výtahů"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2015 04.05.2015 10:00
"Ostraha dětských hřišť MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2015 03.04.2015 13:00
Výroba propagačních a informačních materiálů pro Městskou část Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2015 07.04.2015 10:00
"Poskytování právních služeb a právního poradenství v oblasti samostatné působnosti MČ Praha 5, zejména obecné právní poradenství pro odbor Kancelář městské části, odbor Kancelář starosty a Odbor otevřená radnice ÚMČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2015 31.03.2015 10:00
"Objekt Diakonie, Podbělohorská 2072/7, Praha 5 Smíchov - oprava pláště budovy, odstranění vlhkosti a oprava venkovního schodiště"
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2015 30.03.2015 10:00
Vypracování projektových dokumentací na stavební opravy ve školských objektech
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2015 20.03.2015 10:00
"Pojištění vybraného movitého a nemovitého majetku Městské části Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2015 17.03.2015 10:00
"Pasportizace podkladů pro energetickou certifikaci budov"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 12.03.2015 10:00
"Zajištění oprav a servisní údržby osobních vozidel MČ Praha 5 značky ŠKODA včetně výměny a uskladnění pneumatik na rok 2015"
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2015 12.02.2015 10:00
"Úprava střešního pláště a příprava pro půdní vestavbu v ZŠ Tyršova, U Tyršovy školy 1/430, Praha 5 - Jinonice"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2015 09.02.2015 10:00
"Administrace veřejných zakázek pro veřejného zadavatele Městská část Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2015 02.02.2015 10:00
"Rekonstrukce sportoviště Aréna na pozemcích parc. č. 555 a 554, k.ú. Smíchov"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2015 09.02.2015 10:00
"Vyklízecí a zabezpečovací práce v památkové zóně Buďánka na objektech č. 132, 135, 136, 137, 145 a 220, Praha 5 - Smíchov"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2015 02.02.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016