Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ a MŠ Barrandov I, Chaplinovo náměstí 1/615 - stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do pavilonu U 1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.07.2013 04.07.2013 00:00
ZŠ a MŠ Praha 5, Radlická 140/115 - stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.07.2013 04.07.2013 00:00
MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 - Dokončení výměny oken budovy MŠ a oprava venkovních sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.07.2013 02.07.2013 00:00
ZŠ a MŠ Kořenského 10, Praha 5 - Úprava podlah na chodbách (realizace a inženýring)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.07.2013 02.07.2013 00:00
ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, objekt Holečkova 38 - sanace části plotové zdi
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.07.2013 02.07.2013 00:00
ZŠ Praha 5 - Košíře, objekt Beníškové 1/1258 - Oprava venkovní ležaté kanalizace vč. revizních šachet a související ZTI
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.07.2013 02.07.2013 00:00
Architektonická studie pro výstavbu malometrážních bytů ve vybraných lokalitách MČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2013 01.07.2013 00:00
Tyršova ZŠ a MŠ Praha 5, U Tyršovy školy 3/632 - stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2013 01.07.2013 00:00
ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, obj. MŠ U Santošky 178 - Odstranění vlhkosti obvodových stěn a úprava VZT pro kotelnu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2013 01.07.2013 00:00
Zajištění stability svahů formou instalace geomříže Tegola v parcích Santoška a Mrázovka - v celé požadované ploše o rozsahu 4337,4 m2 po přepočtení koeficientem sklonu daného svahu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.06.2013 28.06.2013 00:00
ZŠ Praha 5 - Košíře, Weberova 1090/1, stavebnní úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.06.2013 27.06.2013 00:00
FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 - Hlubočepy, stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do objektu Záhorského 887 do 2 NP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2013 26.06.2013 00:00
MŠ Podbělohorská, Praha 5 - Košíře, úprava střechy, výměna oken v herně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2013 26.06.2013 00:00
ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky 1/1007 - stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2013 26.06.2013 00:00
MŠ Praha 5 - Hlubočepy, Tréglova 780 - Výměna oken
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.06.2013 25.06.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016