Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace stavebních prací projekt "Zateplení budovy MŠ U Železničního mostu, Praha 5"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.09.2013 03.09.2013 00:00
Celková oprava volných bytů č. 3 a č. 28 v domě Štefánikova 259/51
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.09.2013 02.09.2013 00:00
Výmalba společných prostor (schodišťový trakt a pavlače) a výměna poštovních schránek a celková oprava volného bytu č.2 v domě Na Bělidle 297/36
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.09.2013 02.09.2013 00:00
Izolace objektu z vjezdové strany vč. Úpravy odtoku dovy a oprava střechy s římsy v domě Hlubočepská 2/33
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.08.2013 30.08.2013 00:00
Oprava zastřešení vjezdu a dílčí oprava fasády a říms v domě Pod Žvahovem 463/21b
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.08.2013 30.08.2013 00:00
Právní služby při centralizovaném zadávání veřejných zakázek v oblasti školství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2013 28.08.2013 00:00
Rozšiření a upgrade strukturované kabeláže, IT technologií a VOIP komunikace pro ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2013 28.08.2013 00:00
Malování společných prostor domu a výměna poštovních schránek a celková oprava volného bytu č. 11 a č. 19 v domě Plzeňská 442/209
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.08.2013 26.08.2013 00:00
Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro realizaci veřejné zakázky" Pod Žvahovem 463, Praha 5 - stavební úpravy nutné k odstranění závad"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.08.2013 20.08.2013 00:00
FZŠ Barranodov II., V Remízku 919, Praha 5 - Hlubočepy - rekonstrukce výdejny jídel, jídelního výtahu a vnitřního vybavení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.08.2013 08.08.2013 00:00
Objednávka na zajištění datového připojení ÚMČ Praha 5 a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.08.2013 07.08.2013 00:00
Zhotovení dopadových ploch a instalace prvků pro rozvoj pohybových aktivit do objektu - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 a MŠ nám. 14. října 2994/9a
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.08.2013 06.08.2013 00:00
Návrh řešení, dodání a montáž herních prvků do objektu Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.07.2013 29.07.2013 00:00
Právní služby pro Odbor majetku ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.07.2013 29.07.2013 00:00
Údržba mobilní zeleně na území MČ Praha 5 včetně popínavé zeleně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.07.2013 29.07.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016