Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění technického dozoru pro realizaci veřejné zakázky s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy FZŠ Barrandov II, V Remízku 7/919, Praha 5 - Hlubočepy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.04.2013 11.04.2013 00:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni D.P.S: včetně inženýrské činnosti pro realizaci veřejných zakázek s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy FZŠ Barrandov II, V Remízku 7/919, Praha 5- Hlubočepy"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.04.2013 10.04.2013 00:00
PR (public relations) servis pro oblast aktivit tiskového oddělení Odboru kanceláře starosty ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2013 22.03.2013 00:00
Provedení souboru technických příloh k žádosti o podporu na realizace úsporných energetických opatření pro vybrané objekty objednavatele
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2013 18.03.2013 00:00
Soubor technických příloh k žádosti o podporu na realizaci úsporných energetických opatření pro vybrané objekty zadavatele
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2013 18.03.2013 00:00
Poskytování právních služeb a právního poradenství pro Odbor školství,kultury a sportu ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.02.2013 13.02.2013 00:00
Právní služby a právní poradenství pro právní oddělení Odboru servisních služeb ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.02.2013 06.02.2013 00:00
Právní služby pro oddělení správy pohledávek Odboru servisních služeb ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.02.2013 06.02.2013 00:00
zajištění schůdnosti nemotoristických komunikací v zimním období ve správě OSP ÚMČ Praha 5 v souladu s vyhláškou č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací ve znění pozdějších předpisů o celkové výměře 46 900m2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.01.2013 30.01.2013 00:00
Zajištění schůdnosti cestních sítí v městské zeleni na zpevněných i nezpevněných cestách
VZ malého rozsahu Objednáno 17.12.2012 17.12.2012 00:00
Kulturní program pro děti - Vánoční téma
VZ malého rozsahu Objednáno 03.12.2012 03.12.2012 00:00
Vánoční výzdoba na území MČ Praha 5
VZ malého rozsahu Objednáno 03.12.2012 03.12.2012 00:00
Dodávka aktivních prvků pro upgrade počítačové sítě ÚMČ Prahy 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2012 10.12.2012 00:00
Dodávka nového softwarového řešení pro řízení a zabezpečení počítačové sítě včetně síťových komponent
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2012 10.12.2012 00:00
Zajištění schůdnosti nemotorizovaných komunikací v zimním období ve správě OSP ÚMČ Prahy 5 o celkové výměře 46 900m2
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2012 17.12.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016