Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy včetně komínů a komínových lávek v domě Staropramenská 669/27
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2012 22.03.2012 00:00
Rekonstrukce centrální části parku Sady Na Skalce
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2012 28.03.2012 00:00
Studie proveditelnosti posuzující ekonomické možnosti financování a výstavby sociálních bytů na území MČ Prahy 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2012 08.03.2012 00:00
Výměna kanalizace a ZTI v domě Preslova 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2012 21.03.2012 00:00
Výměna oken na celém objektu Wassermanova 926/16 Praha 5 - Hlubočepy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2012 21.03.2012 00:00
Zpracování projektových prací a inženýrské činnosti pro investiční akci: Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků - Barrandov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2012 22.03.2012 00:00
Rámcová služba na poskytování služeb v oblasti provozování informačních systémů v podmínkách Úřadu městské části Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2011 15.12.2011 00:00
Zpracování znaleckých posudků o ceně bytů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2011 20.12.2011 00:00
Řezy dřevin a keřových skupin na území MČ Prahy 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2011 05.12.2011 00:00
Pasportizace, audity bytových a nebytových fondů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2011 15.09.2011 00:00
Stavba "Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5 - Hlubočepy - celková oprava střechy a kanalizace"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2011 22.08.2011 00:00
Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně v Praze 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2011 22.04.2011 00:00
Smlouva o zajištění vánočních a velikonočních slavností na Smíchově
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2010 01.03.2010 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016