Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění schůdnosti nemotorizovaných komunikací v zimním období ve správě OSP ÚMČ Prahy 5 o celkové výměře 46 900m2
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2012 17.12.2012 00:00
Dodávka HW a SW pro rozšíření výuky ZŠ Kořenského 760/10, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2012 04.12.2012 00:00
FZŠ Drtinova 1/1861 - Provedení zámkové dlažby na cestě pro zásobování
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2012 19.11.2012 00:00
KC Prádelna, Holečkova 668 - opravy a úpravy interiéru v souvislosti se změnou provozu a odstranění vlhkosti v suterénní části
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2012 19.11.2012 00:00
Objekt MŠ Nepomuckého 1253/5 - oprava oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2012 16.11.2012 00:00
Provedení podzimního úklidu v komunikační zeleni vybraných lokalit na celém správním území MČ Prahy 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2012 19.11.2012 00:00
Provedení podzimního úklidu v komunikační zeleni vybraných lokalit na celém správním území MČ Prahy 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2012 19.11.2012 00:00
Zajištění poslední nezbytné seče travnatých ploch MČ Prahy 5
VZ malého rozsahu Objednáno 10.10.2012 10.10.2012 00:00
Komplexní úklid dětských hříšť včetně uhrabávání dopadových ploch - zajištění nejnutnější údržby na úseku městské zeleně a dětských hřišť
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2012 04.10.2012 00:00
Novostavba hřiště pro seniory na sídlišti Barrandov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2012 26.10.2012 00:00
Novostavba hřiště pro seniory Sacré Coeur
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2012 25.10.2012 00:00
Shrabání listí ve veřejné zeleni - zajištění nejnutnější údržby na úseku městské zeleně
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2012 04.10.2012 00:00
MŠ Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 1/2185 - oprava pochozí terasy nas 2.NP
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2012 21.09.2012 00:00
Stavební úpravy sportoviště a jeho oplocení u ulice Lohniského
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2012 10.09.2012 00:00
FZŠ Barrandov II, Praha 5 - Hlupočepy, V Remízku 919/4, výstavba sportovní haly na squash
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2012 31.08.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016