Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace snížení energetické náročnosti MŠ, Peroutkova 1004/24, Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.06.2013 25.06.2013 00:00
ZŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 - Oprava fasády včetně nátěru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.06.2013 25.06.2013 00:00
Oprava veřejných WC na Dětském ostrově po povodních
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.06.2013 13.06.2013 00:00
Zajištění skalního masivu v ul. Na Zlíchově proti sesunutí - odstranění havarijního stavu způsobeného dlouho trvajícími dešti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.06.2013 11.06.2013 00:00
Projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru, pro realizaci veřejné zakázky"Štefánikova 12, Praha 5 - vila Portheimka - oprava střešního pláště, včetně vázané tesařké konstrukce"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.06.2013 10.06.2013 00:00
Průzkum rozsahu poškození Dětského ostrova.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2013 06.06.2013 00:00
Vypracování projektových podkladů k realizaci nových opěrných stěn v parcích Santoška a Mrázovka vč. Dendrologického průzkumu a případně likvidace stromů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2013 06.06.2013 00:00
Zajištění průzkumu a vypracování projektu k zajištění odstranění kontaminace Dětského ostrova.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2013 06.06.2013 00:00
Kulturní program pro děti - dětský den
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.05.2013 28.05.2013 00:00
Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro realizaci veřejné zakázky "ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky1//1007 - stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2013 24.05.2013 00:00
Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro realizaci veřejné zakázky" FZŠ Barrandov II, V Remizku 919, Praha 5 - Hlubočepy, stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do objektu Záhorského 887 do 2 NP"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2013 16.05.2013 00:00
Zastřešení vstupního schodiště Polikliniky Barraandov, Krškova 807/21, Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2013 13.05.2013 00:00
Zajištění oprav a servisní údržby osobních vozidel zn. Škoda včetně výměny a uskladnění pneumatik
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2013 10.05.2013 00:00
Vypracování dokumentace pro zádavací řízení a zajištění činnnosti pro realizaci VZ malého rozsahu na jmenovité akce do 3,0 mil. Kč dle finanč. Plánu zdaňované činnosti MČ Praha 5 na r. 2013
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.05.2013 06.05.2013 00:00
Koncerty orchestrálního cyklu pro Prahu 5 - smlouva o spolupořadatelství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2013 02.05.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016