Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Celková oprava volného bytu č. 7, č. 9 a č. 26 v domě Plzeňská 445/215
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.09.2013 12.09.2013 00:00
Celková oprava volného bytu v domě Švédská 107/39, Praha 5, byt č. 12
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.09.2013 12.09.2013 00:00
Celková oprava volných bytů č. 13 a č. 21 v domě Plzeňská 442/211
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.09.2013 12.09.2013 00:00
Oprava schodiště, pavlače, průjezdu, římsy a fasády z uliční části domu Na Zlíchově 241/7
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.09.2013 12.09.2013 00:00
Realizace stavebních prací projekt "Zateplení budovy MŠ U Železničního mostu, Praha 5"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.09.2013 03.09.2013 00:00
Celková oprava volných bytů č. 3 a č. 28 v domě Štefánikova 259/51
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.09.2013 02.09.2013 00:00
Výmalba společných prostor (schodišťový trakt a pavlače) a výměna poštovních schránek a celková oprava volného bytu č.2 v domě Na Bělidle 297/36
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.09.2013 02.09.2013 00:00
Zajištění schůdnosti cestních sítí v městské zeleni na zpevněných i nezpevněných cestách
VZ malého rozsahu Objednáno 17.12.2012 17.12.2012 00:00
Kulturní program pro děti - Vánoční téma
VZ malého rozsahu Objednáno 03.12.2012 03.12.2012 00:00
Vánoční výzdoba na území MČ Praha 5
VZ malého rozsahu Objednáno 03.12.2012 03.12.2012 00:00
Dodávka aktivních prvků pro upgrade počítačové sítě ÚMČ Prahy 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2012 10.12.2012 00:00
Dodávka nového softwarového řešení pro řízení a zabezpečení počítačové sítě včetně síťových komponent
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2012 10.12.2012 00:00
Zajištění schůdnosti nemotorizovaných komunikací v zimním období ve správě OSP ÚMČ Prahy 5 o celkové výměře 46 900m2
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2012 17.12.2012 00:00
Dodávka HW a SW pro rozšíření výuky ZŠ Kořenského 760/10, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2012 04.12.2012 00:00
FZŠ Drtinova 1/1861 - Provedení zámkové dlažby na cestě pro zásobování
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2012 19.11.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016