Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Oprava dvorní fasády a uliční fasády, ZTI a další služby pro potřeby ÚMČ Praha 5 - projektová dokumentace"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2018 28.02.2018 10:00
"Zpracování technických podmínek pro VZ - Bydlení pro seniory v domě s pečovatelskou službou"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2018 12.02.2018 10:00
"Poradenské, konzultační a administrativní služby v oblasti Smart city a dotačních programů"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2018 08.02.2018 10:00
"Příprava žádostí o dotace dle podmínek výzvy Operačního programu Praha - pól růstu č. 37"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2018 25.01.2018 10:00
"Služby soudního znalce poskytované v souvislosti s prodejem a nákupem nemovitého majetku MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2018 24.01.2018 10:00
"Bydlení pro seniory v Hlubočepech"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 18.01.2018 10:00
"Urbanisticko - krajinářská studie Vidoule"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2017 05.01.2018 10:00
Pronájem 2 kombinovaných pracovišť CDBP (včetně fotokabin)
podlimitní Zadáno 15.12.2017 21.12.2017 10:00
"PRAHA 5 – REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ OKROUHLÍK"
podlimitní Zadáno 15.12.2017 11.01.2018 10:00
"Obnova vyvolávacího systému"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2017 04.01.2018 10:00
"Mobilní aplikace - Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2017 15.12.2017 10:00
"Provozování sběrného dvora na území MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2017 15.12.2017 10:00
"Oprava volných bytových jednotek v č. p. 445, k. ú. Košíře"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2017 29.12.2017 10:00
"Oprava volných bytových jednotek č. 2 a 9 v domě Staropramenná 669/27"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 28.11.2017 10:00
"Na Zlíchově 241/7 - rekonstrukce volného bytu spolu s vybudováním bezbariérového přístupu"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 28.11.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016