Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Oprava volných bytových jednotek v č. p. 445, k. ú. Košíře"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2017 29.12.2017 10:00
"Oprava volných bytových jednotek č. 2 a 9 v domě Staropramenná 669/27"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 28.11.2017 10:00
"Na Zlíchově 241/7 - rekonstrukce volného bytu spolu s vybudováním bezbariérového přístupu"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 28.11.2017 10:00
"Celková oprava volného bytu č. 12 v domě Na Bělidle 397/36"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 23.11.2017 10:00
"Světelná vánoční výzdoba pro Městskou část Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2017 23.11.2017 10:00
"Program pro kulturní a sportovní vyžití pro MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2017 21.11.2017 10:00
"Vyhotovení projektové dokumentace k Rekonstrukci parku Santoška, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2017 16.11.2017 10:00
"Zajištění školních zájezdů"
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 16.11.2017 10:00
"Školní zahrady"
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2017 13.11.2017 10:00
"Oprava volné nebytové jednotky pro potřeby CSOP v domě 14. října 802/11"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 13.11.2017 10:00
"Výběr administrátora architektonické soutěže na novou veřejnou ZŠ v území Smíchov City"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2017 09.11.2017 10:00
"Dům s pečovatelskou službou Zubatého 330/10 - Přestavba suterénních prostor a řešení vlhkosti a odvětrání"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2017 08.11.2017 10:00
"Oprava volné bytové jednotky Štefánikova 259/21"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2017 08.11.2017 10:00
"Výměna rozvodů ZTI vč. zařizovacích předmětů v bytech, výměna rozvodů plynu a prvomontáž vodoměrů v domě Staropramenná 547/9"
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2017 08.11.2017 10:00
"Kvantitativní a kvalitativní rozbor vstupních dat z oblasti podnikatelského prostředí na území MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2017 06.11.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016