Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Rekonstrukce sportoviště Lohniského, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 10.10.2017 10:00
"Rekonstrukce workoutového sportoviště Štěpařská, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2017 10.10.2017 10:00
"ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1007 - Výměna oken (IV. etapa realizace - Na Březince) - realizace"
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2017 03.10.2017 10:00
"Stěhovací a manipulační práce pro Úřad městské části Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2017 02.10.2017 10:00
"Komunitní centrum prádelna, Holečkova 3297/38a - stavební úpravy"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2017 05.10.2017 10:00
"DĚTSKÝ OSTROV - PRAHA 5 - SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ AREÁL"
podlimitní Zadáno 19.09.2017 13.10.2017 10:00
"Opravy opěrných zdí a venkovních schodišť v osadě Buďánka"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 27.09.2017 10:00
,,Rekonstrukce nebyt. prostoru, Preslova 2273/5, Praha 5 - Smíchov - přestavba nebyt. prostoru na kanceláře ÚMČ P5"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2017 27.09.2017 10:00
"ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu - DPS"
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2017 21.09.2017 10:00
"ZŠ a MŠ Kořenského, obj. Kořenského 760/10, Praha 5 - Smíchov - vestavba do půdního prostoru - PD"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2017 14.09.2017 10:00
"Obnova vozového parku ÚMČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2017 01.09.2017 09:00
"Raudnitzův dům, Hlubočepy - projektová dokumentace"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2017 01.09.2017 10:00
"Antigraffiti program MČ Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2017 28.08.2017 10:00
"Oprava povrchu manipulační plochy v areálu Klikatá 90c, Praha 5"
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2017 31.08.2017 10:00
"Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - projektová dokumentace"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2017 30.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016