Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, obj. MŠ U Santošky 178 - Odstranění vlhkosti obvodových stěn a úprava VZT pro kotelnu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.07.2013 01.07.2013 00:00
Zajištění stability svahů formou instalace geomříže Tegola v parcích Santoška a Mrázovka - v celé požadované ploše o rozsahu 4337,4 m2 po přepočtení koeficientem sklonu daného svahu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.06.2013 28.06.2013 00:00
ZŠ Praha 5 - Košíře, Weberova 1090/1, stavebnní úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.06.2013 27.06.2013 00:00
FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 - Hlubočepy, stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do objektu Záhorského 887 do 2 NP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2013 26.06.2013 00:00
MŠ Podbělohorská, Praha 5 - Košíře, úprava střechy, výměna oken v herně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2013 26.06.2013 00:00
ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky 1/1007 - stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.06.2013 26.06.2013 00:00
MŠ Praha 5 - Hlubočepy, Tréglova 780 - Výměna oken
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.06.2013 25.06.2013 00:00
Realizace snížení energetické náročnosti MŠ, Peroutkova 1004/24, Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.06.2013 25.06.2013 00:00
ZŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 - Oprava fasády včetně nátěru
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.06.2013 25.06.2013 00:00
Oprava veřejných WC na Dětském ostrově po povodních
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.06.2013 13.06.2013 00:00
Zajištění skalního masivu v ul. Na Zlíchově proti sesunutí - odstranění havarijního stavu způsobeného dlouho trvajícími dešti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.06.2013 11.06.2013 00:00
Projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru, pro realizaci veřejné zakázky"Štefánikova 12, Praha 5 - vila Portheimka - oprava střešního pláště, včetně vázané tesařké konstrukce"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.06.2013 10.06.2013 00:00
Průzkum rozsahu poškození Dětského ostrova.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2013 06.06.2013 00:00
Vypracování projektových podkladů k realizaci nových opěrných stěn v parcích Santoška a Mrázovka vč. Dendrologického průzkumu a případně likvidace stromů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2013 06.06.2013 00:00
Zajištění průzkumu a vypracování projektu k zajištění odstranění kontaminace Dětského ostrova.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.06.2013 06.06.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016