Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava prasklé obvodové zdi u garáží a oprava okapového chodníčku vč. Izolace domu Krškova 807/21, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2012 19.06.2012 00:00
Výměna dřevěných oken domu Vítězná 530/11 do ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2012 19.06.2012 00:00
Celková oprava střechy včetně klempířských prvků Janáčkovo nábřeží 476/43
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2012 18.06.2012 00:00
Oprava a nátěr fasády domu Zubatého 330/10
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2012 18.06.2012 00:00
Oprava elektroinstalace v bytech a společných prostorách, Lidická 797/18
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2012 18.06.2012 00:00
Oprava omítek ve společných prostorách domu Nádražní 42/82, Praha 5 a jejich výmalba
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2012 18.06.2012 00:00
Výměna oken a vstupních dveří do do bytů a dvorní části fasády, Nádražní 286/20
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2012 18.06.2012 00:00
Každodenní úklid ploch veřejné zeleně - komplexní péče o čistotu a pořádek v plochách veřejné zeleně
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2012 03.07.2012 00:00
Oprava hromosvodu, oprava oplocení jižního svahu areálu, oprava vlysové podlahy ve volné části objektu. vč zajištění vodotěsnosti oken areálu Pod Žvahovem 463/21b, Praha 5
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2012 19.06.2012 00:00
Úprava zatravněné střechy Štefánikova 247/17
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2012 18.06.2012 00:00
ZŠ Praha 5 - Košíře, Weberova 1090, úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2012 14.06.2012 00:00
Budova VŠ, Vltavská 12, Praha 5 - oprava fasády a ležatých svodů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2012 07.05.2012 00:00
Dětské hřiště Štěpánkova
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2012 25.05.2012 00:00
Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Tréglova 780 - Dílčí oprava ZTI včetně výměny elektronických bojlerů
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2012 30.05.2012 00:00
Sportovní centrum Barrandov, K Barrandovu 8, Praha 5 - Výkon inženýrské činnosti k lokalizaci vad a poruch před uplynutím záruční lhůty
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2012 11.05.2012 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016