Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kulturní program pro děti - dětský den
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.05.2013 28.05.2013 00:00
Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro realizaci veřejné zakázky "ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky1//1007 - stavební úpravy spojené s vřazováním třídy MŠ"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.05.2013 24.05.2013 00:00
Vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro realizaci veřejné zakázky" FZŠ Barrandov II, V Remizku 919, Praha 5 - Hlubočepy, stavební úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ do objektu Záhorského 887 do 2 NP"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.05.2013 16.05.2013 00:00
Zastřešení vstupního schodiště Polikliniky Barraandov, Krškova 807/21, Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2013 13.05.2013 00:00
Zajištění oprav a servisní údržby osobních vozidel zn. Škoda včetně výměny a uskladnění pneumatik
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2013 10.05.2013 00:00
Vypracování dokumentace pro zádavací řízení a zajištění činnnosti pro realizaci VZ malého rozsahu na jmenovité akce do 3,0 mil. Kč dle finanč. Plánu zdaňované činnosti MČ Praha 5 na r. 2013
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.05.2013 06.05.2013 00:00
Koncerty orchestrálního cyklu pro Prahu 5 - smlouva o spolupořadatelství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.05.2013 02.05.2013 00:00
ZŠ Waldorfská, Butovická 9/228, Praha 5 - Jinonice, objekt Mezi rolemi 4/636 - oprava učeben praktické výuky, sociálního zázemí a vstupních prostor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.04.2013 30.04.2013 00:00
Vypracování projektové dokumentace pro realizaci veřejné zakázky s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615 Praha 5 - Hlubočepy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.04.2013 24.04.2013 00:00
Právní služby pro ZOJ Veřejných zakázek ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2013 17.04.2013 00:00
Zajištění technického dozoru pro realizaci veřejné zakázky s názvem"Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615 Praha 5 - Hlubočepy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.04.2013 12.04.2013 00:00
Zajištění technického dozoru pro realizaci veřejné zakázky s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy FZŠ Barrandov II, V Remízku 7/919, Praha 5 - Hlubočepy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.04.2013 11.04.2013 00:00
Vypracování projektové dokumentace ve stupni D.P.S: včetně inženýrské činnosti pro realizaci veřejných zakázek s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy FZŠ Barrandov II, V Remízku 7/919, Praha 5- Hlubočepy"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.04.2013 10.04.2013 00:00
PR (public relations) servis pro oblast aktivit tiskového oddělení Odboru kanceláře starosty ÚMČ Praha 5
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.03.2013 22.03.2013 00:00
Provedení souboru technických příloh k žádosti o podporu na realizace úsporných energetických opatření pro vybrané objekty objednavatele
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2013 18.03.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016