Veřejná zakázka: Přístavba MŠ Nad Palatou, objektu Pod Lipkami 3183/5, Praha 5

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 1260
Systémové číslo: P24V00000023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-011129
Datum zahájení: 12.03.2024
Nabídku podat do: 06.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přístavba MŠ Nad Palatou, objektu Pod Lipkami 3183/5, Praha 5
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr generálního zhotovitele stavby, který zajistí provedení stavebních prací spočívajících v přístavbě k hospodářské části na západní straně objektu MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5, a to na základě zpracované dokumentace pro společné povolení metodou Design & Build.
Předmětem veřejné zakázky se tak rozumí zejména vyhotovení dokumentace pro provádění stavby, zajištění související inženýrské činnosti, projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, provedení díla (tj. realizace stavby) a zajištění vydání kolaudačního souhlasu.
Předmět veřejné zakázky a požadavky a podmínky pro jeho splnění jsou dále blíže specifikovány v závazném návrhu Smlouvy o dílo a jejích přílohách (příloha č. 3 ZD).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 55 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Městská část Praha 5
 • IČO: 00063631
 • Poštovní adresa:
  Nám. 14. října 1381/4
  Praha 5, 150 22
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 361699

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.praha5.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy